TITLE

DESCRIPTION

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami3Przedszkole to miejsce spotkania dzieci i ich rodziców z wychowawcami. Ważna jest w tych kontaktach współpraca, bo tylko dzięki niej możemy wszechstronnie wpływać na rozwój podopiecznych. W naszym przedszkolu współdziałanie kadry i rodziców odbywa się na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to codzienny kontakt podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, w trakcie którego omawiane są bieżące sprawy. Kontynuacją tego są comiesięczne spotkania, na których nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców. Omawiane są na nich postępy dziecka, specjaliści udzielają porad w zakresie wychowania i edukacji. Współpraca z rodzicami4

Kolejnym miejscem współpracy z rodzicami są uroczystości i występy dziecięce. Podczas nich rodzice pomagają w tworzeniu scenografii, dekoracji i strojów. Dzięki swojemu zaangażowaniu wspólnie z nauczycielami i dziećmi tworzą niezapomniane przedstawienia.

Rodzice w naszym przedszkolu mają okazję wcielić się w rolę nauczyciela. Organizowany jest co roku program, w którym pokazują przedszkolakom tajniki wykonywanego zawodu lub swojego hobby. Zajęcia te rozwijają dzieci na wiele sposobów, dając wiedzę, umiejętności oraz wzmacniając samoocenę (duma ze swojej rodziny).

Współpraca z rodzicami2Spotkania z rodzicami odbywają się nie tylko bezpośrednio. Dużym ułatwieniem jest kontakt wirtualny. W każdej grupie prowadzona jest poczta mailowa, za pośrednictwem której przesyłane są bieżące informacje, ogłoszenia oraz albumy ze zdjęciami (z zajęć, wycieczek, imprez).

Nasze przedszkole angażuje się w działalność charytatywną na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz zwierząt w schroniskach. Jest to kolejna płaszczyzna pracy z rodzicami. Dzięki wspólnemu działaniu i propagowaniu idei pomocy jesteśmy w stanie uwrażliwiać dWspółpraca z rodzicamizieci na krzywdę, rozwijać w nich empatię i chęć pomocy słabszym. Nieoceniony jest w tym wkład rodziców, jako wzorów postępowania, jak również darczyńców.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress